logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Vad är All in?

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet 

  • 5/3 | Lärträff 4 mars i Ljusnarsberg

    2019 års andra lärträff hölls i Ljusnarsbergs kommun på naturskönt belägna Bångbro herrgård. Alla All in-kommunerna var på plats och kunde fira att vi redan har nått ett utav delmålen för vårt projekt. För att All in ska vara samhällsekonomiskt lyckat behöver 50 deltagare gå vidare till jobb eller studier, och den brytpunkten har vi alltså nu passerat. Till den siffran ska läggas alla de svårmätbara stegförflyttningar och livsförbättringar som våra deltagare gjort under All ins första verksamhetsår.Efter sedvanliga lägesrapporter från de åtta kommunerna delade vi erfarenheter om hur vi kan använda vår nya utbildningsportal på ett individanpassat sätt. Dessutom diskuterade vi gruppvis strategier för att matcha All in-deltagare med de behov av semestervikarier som regionens företag och kommuner har inför sommaren.