logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Vad är All in?

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet 

  • 15/1 | Delrapport 1 All in
    Utvärdering
    Nu finns den första delrapporten "Nulägesanalys: All in" från vår utvärderare Kontigo tillgänglig.Kontigo har i uppdrag av ESF-rådet, med Hällefors kommun som projektägare, att genomföra en löpande utvärdering av projektet All In. Uppdraget innebär att löpande utvärdera hur projektet fortskrider med avseende på om projektet bidrar till måluppfyllelsen på individ- såväl som på projektnivå.Delrapport 1 All inPDF