logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Vad är All in?

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet 

  • 11/10 | Lärträff 26 september i Örebro

    Under hösten har All in-projektets medarbetare hunnit träffas på två innehållsrika lärträffar i Örebro. I augusti i Svampen under ett riktigt åskväder, och den 26 september på Föreningarnas Hus.På den senare gjorde bland annat All ins aktivitetsledare i Ljusnarsberg, Gunilla Pöchhacker, en grundlig genomgång av vad socialt företagande innebär. En möjlig väg för våra deltagare.Till och med augusti 2019 har 87 personer gått från försörjningsstöd via All in till egenförsörjning (arbete eller studier) och därmed ett nytt liv.