logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Vad är All in?

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet 

  • 19/6 | Årskonferens 13 juni i Karlskoga

    All in höll årskonferens på Hotell Alfred Nobel i Karlskoga den 13 juni med ett 60-tal deltagare. Under förmiddagen gav den tidigare projektledaren Fredrik Rakar en bakgrund till All in och de idéer om ägarskap och delaktighet som ligger till grund för arbetet. Han presenterade även de lärdomar och erfarenheter som vi gjort under första året samt resultatet av projektet så här långt. Den nya projektledaren Jeanette Olsson presenterade sig också.Efter lunch gästades konferensen av Cecilia Lejon och Ola Johnsson, skapare av den omtalade Trelleborgsmodellen, som talade kring kommunernas roll. Dessutom berättade Anna Posth Skoog om det lokala behovet av arbetskraft och hur näringslivet jobbar med kompetensförsörjning.Dagen avslutades med ett panelsamtal med Jeanette Olsson, Cecilia Lejon och Anna Posth Skoog kring frågan hur All in och den kunskap projektet genererat ska kunna användas på bästa sätt.