logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Vad är All in?

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet 

  • 19/4 | Lärträff 11 april i Hällefors

    Årets tredje lärträff hölls i All ins projektägarkommun Hällefors på fina Hellefors herrgård. Alla deltagande kommuner var på plats. Efter en presentationsrunda och lägesrapporter från kommunerna och projektledningen hade vi en bra diskussion om hur vi ska få ännu mer fart så att fler kommer ut i jobb det sista verksamhetsåret. Vi pratade även om hur vi ska vara förberedda när personer som haft extratjänster kommer tillbaks och eventuellt blir deltagare hos All in. Efter en god lunch fick vi en presentation av en app som vi skulle kunna ta in och ha som hjälpmedel för våra deltagare.