logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Vad är All in?

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet 

  • 29/10 | Lärträff 24 oktober i Örebro

    All in-projektet är inne i en hektisk period och det är extra viktigt för våra medarbetare att få träffas och kunna ge stöd åt och utbyta erfarenheter med varandra över kommungränserna. Som här på den senaste lärträffen där vi arbetade med många stora frågor under en heldag i Föreningarnas Hus i Örebro.