logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

All in besöker Integrationsrådet

Integrationsrådet

Den 12 januari stod Hällefors kommun som värd för Integrationsrådet på Residenset, Örebro slott och All in var där och presenterade projektet. Det gavs också tillfälle att nätverka och diskutera viktiga frågeställningar rörande integration och arbetsmarknad.

Integrationsrådet som drivs av Länsstyrelsen är ett forum för samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, idéburna sektorn och det privata näringslivet. Rådet arbetar för att förverkliga de mål som riksdagen har beslutat om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det är också ett forum för att sätta igång och driva på förändring av stukturer genom gemensamma insatser i frågor som berör fler än en aktör. Integrationsrådet ska även arbeta för spridning av insatser och kunskap inom området.