logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

All in besöker Regionala samverkansrådet 20 september

Augustiresultat

Regionala samverkansrådet är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Örebro län och länets 12 kommuner i frågor som är av gemensamt intresse och rådets uppgifter är:

  • Samråd om frågor som är strategiska och viktiga för regionen, exempelvis frågor omkring tillväxt och regional utveckling.
  • Samråd kring det regionala utvecklingsarbetet och det
    lokala utvecklingsarbetet.
  • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och
    intressebevakning.

På mötet den 20 september var All in inbjudna och Fredrik Rakar och Anna-Karin Skoog var där och berättade om projektet, resultat, framgångsfaktorer och vilka svårigheter som projektet hittills stött på.

I augusti hade All in 115 deltagare fördelade på 8 kommuner och från starten i mars så har 27 deltagare från försörjningsstöd gått till jobb och 4 till studier!