logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

All in presenterar: Jeanette Olsson - ny projektledare

Vad jobbade du med senast innan du kom till All in-projektet?

Jag har arbetat med och nyligen gett ut boken "Tiggare kan ingen vara”. Innan dess hade jag precis avslutat ett EU-finansierat projekt inom ideell sektor, Utveckling från dag ett, som riktade sig till asylsökande. Målet var ett bättre välkomnande och fokus på en förkortad etableringstid. Delar av det arbetssättet kan vi förhoppningsvis använda oss av i All in.

 

Berätta kort om några andra uppgifter du arbetat med tidigare.

Jag har nästan alltid haft förmånen att ha uppdrag där jag fått skapa förutsättningar för andra. Under 23 år arbetade jag i Örebro kommun. Framförallt inom LSS-verksamheterna men också med olika spännande projekt inom kommunen, bland annat inom arbetsmarknadsområdet. Jag avslutade min anställning där som områdeschef inom funktionshinderområdet 2015, och har därefter frilansat med mitt företag och som projektledare inom olika organisationer.

 

All in-projektet finns i åtta kommuner i Örebro län. Hur ser du på kommunernas roll i framtiden när det gäller integration och arbetsmarknad?

Att utföra tjänster till medborgarna är ett stort och otroligt fint uppdrag som måste styras efter medborgarnas behov, vilket är komplext och innehåller många parametrar. Att skapa en stad där det är okej att vara lika olika utan motsättningar är en fin målbild att utgå från.

Jag tänker att arbetsmarknaden är en oerhört viktig del i integrationen, det kräver en medveten strategi, stark viljeriktning och ett nära samarbete med näringslivet. Kommunen och regionen är också en stor arbetsgivare i detta sammanhang och präglas av samhällets mångfald. Att vara en del i ett större sammanhang skapar förutsättningar för en god integration.

 

Hur ser du på All in-projektets betydelse?

Det är möjligt att vi finner metoder och arbetssätt och når de kvantitativa målen, men vi får aldrig glömma de mjuka värden som inte är riktigt lätta att mäta. För oss må det vara ett projekt men för den enskilde kan det vara livsavgörande. Projektet är förhoppningsvis betydelsefullt för kommunerna utifrån samarbete och kostnadseffektivitet, men som sagt - på individnivå är det livsavgörande.

Varje individ som bidrar till vår sociala välfärd och har egenförsörjning utgör en del av vårt fantastiska Sverige. All In skapar möjligheter att tänka och vara utanför boxen och därmed förhoppningsvis ändra formen på normen.

 

Om du fick chansen att följa med på en rymdfärd till Mars, skulle du då tacka ja? Varför/varför inte?

Jag är så oerhört tacksam att få vara på denna jord med mina nära och kära, om de finge följa med skulle jag åka men aldrig annars.