logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

All ins erfarenheter sprids

Jeanette Olsson (All ins projektledare), Kristian Måsén (Örebro kommun) och Anna-Karin Skoog (All ins projektekonom).

Under våren genomförs ett flertal informationsinsatser för att sprida All in-projektets lärdomar och erfarenheter. Senaste veckan har projektledningen till exempel träffat representanter för Örebro kommun vid två tillfällen. Här ser vi projektledare Jeanette Olsson och projektekonom Anna-Karin Skoog flankera Kristian Måsén. Han kommer att jobba med ett projekt som heter Den g(l)ömda resursen där Örebro och Karlskoga samarbetar.