logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Årskonferens 13 juni i Karlskoga

Under årskonferensen berättade Neea Fridlund, aktivitetsledare i Hallsberg, om hur All ins arbete med deltagare går till.

All in höll årskonferens på Hotell Alfred Nobel i Karlskoga den 13 juni med ett 60-tal deltagare. Under förmiddagen gav den tidigare projektledaren Fredrik Rakar en bakgrund till All in och de idéer om ägarskap och delaktighet som ligger till grund för arbetet. Han presenterade även de lärdomar och erfarenheter som vi gjort under första året samt resultatet av projektet så här långt. Den nya projektledaren Jeanette Olsson presenterade sig också.

Efter lunch gästades konferensen av Cecilia Lejon och Ola Johnsson, skapare av den omtalade Trelleborgsmodellen, som talade kring kommunernas roll. Dessutom berättade Anna Posth Skoog om det lokala behovet av arbetskraft och hur näringslivet jobbar med kompetensförsörjning.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med Jeanette Olsson, Cecilia Lejon och Anna Posth Skoog kring frågan hur All in och den kunskap projektet genererat ska kunna användas på bästa sätt.

Cecilia Lejon och Ola Johnsson, skapare av Trelleborgsmodellen, gav både tankeställare och inspiration under All ins årskonferens.

All ins tidigare projektledare Fredrik Rakar presenterade de idéer om ägarskap och delaktighet som ligger till grund för projektet.

All ins nya projektledare Jeanette Olsson presenterade sig och deltog i det avslutande panelsamtalet om hur vi bäst använder All in framöver.

Anna Posth Skoog berättade om det stora behov av arbetskraft de lokala företagen har och hur näringslivet jobbar med kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Ring hälsade välkommen till Karlskoga. All ins årskonferens hölls på Hotell Alfred Nobel, som bjöd på ett fint värdskap.