logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Att hjälpa individen är allt för Cecilia och Anna

Cecilia Albertsson och Anna Maglycz jobbar på All in-projektet i Hällefors.

För Cecilia Albertsson och Anna Maglycz som jobbar på All in-projektet i Hällefors står individen alltid i centrum. Allt de gör är till för att få deltagarna i projektet att utvecklas och stegvis gå mot egenförsörjning.

 

I All in-projektet jobbar åtta av Örebro läns kommuner tillsammans och lär av varandra över kommungränserna. Men varje kommun har också ett eget delprojekt som anpassats efter de lokala behoven som de individuella deltagarna i projektet och den närliggande arbetsmarknaden har.

I Hällefors kommun jobbar Cecilia Albertsson som aktivitetsledare och Anna Maglycz som aktivitetsassistent. Jag träffar dem i lokalen som All in förfogar över för att få höra mer om hur de jobbar.

Liksom i de andra All in-kommunerna får varje individ som blir deltagare i projektet en egen plan som sedan följs upp och revideras. Cecilia berättar att hon börjar med att göra en kartläggning av personens behov, kunskaper och intressen för att kunna hitta rätt sätt att hjälpa individen att stegförflytta sig mot det långsiktiga målet – egenförsörjning.

 

Att våga prata svenska ett första steg

Just i Hällefors har All in fått jobba med en ganska stor grupp språksvaga kvinnor som står relativt långt från arbetsmarknaden. De kan ha gått SFI men inte lyckats tillgodogöra sig den utbildningen. De kan vara analfabeter eller ha dyslexi som inte upptäckts. De kan ha haft uppehåll i utbildningen på grund av barnledighet och då tappat mycket av sina kunskaper.

- Vissa förstår men vågar inte prata svenska själva, så att bara få dem att börja tala är i sig en stor stegförflyttning, utvecklar Cecilia.

Förutom att öva sig i svenska på sätt som fungerar för varje individ, så handlar mycket av arbetet hos All in Hällefors om att lära sig hur det svenska samhället fungerar och hur var och en själv ska kunna fungera i det samhället.

- Många har inte bank-id och kan inte betala sina egna räkningar. Vi har fått jobba mycket med att lära ut ekonomi, berättar Anna.

Hon förklarar också att de fått ta sig an att jobba med kunskapsluckor hos deltagarna som de upptäckt efter vägen. Förutom bank-id kan det handla om hur man åker buss. Många hade aldrig varit i länets största stad Örebro så Anna tog med sig dem dit. Andra kunde inte klockan eller sina egna personnummer och har fått lära sig det.

Samhällskunskap är som sagt en stor del i arbetet. För att kunna närma sig arbetsmarknaden måste deltagarna förstå hur det svenska samhället och de arbetsplatser som finns här fungerar. Deltagarna har även fått öva sig i hur det går till under arbetsintervjuer.

 

Bygger självförtroende

Anna berättar att de varierar mellan att ha enskilda samtal och att jobba i grupp. Helst ska det då vara i små grupper.

- Mindre grupper på 4-5 är lättare, annars blir det ofta så att en sitter tyst, säger Anna.

De tittar på nyheter från deltagarnas hemländer och diskuterar, jämför med hur det är i Sverige. De lär sig svenska, gärna genom att göra praktiska saker som att baka tillsammans. Att ingå i en gemenskap, i en grupp som träffas regelbundet gör också att individen utvecklas, blir tryggare och modigare menar Cecilia och Anna. Där kan de ta hjälp av varandra och fråga om saker som de annars inte vågar fråga om. Att bygga självförtroende hos deltagarna är en viktig insats.

Men arbetet kan också handla om att hjälpa enskilda individer med myndighetskontakter och frågor kring bostaden.

- När de kan klara sig själva och börjar förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop så är de på bra väg framåt, förklarar Anna. De blir mycket starkare och ju mer de lär sig ju mer vill de lära sig.

Då börjar deltagarna också upptäcka vilka behov de har. Vad de själva vill och kan.

 

Finns ingen färdig mall

Cecilia jobbar också mycket med näringslivskontaker. Kartlägger vilka behov som finns hos arbetsgivarna och matchar det mot deltagarnas egenskaper. Hon och Anna försöker hjälpa varje person att utvecklas enligt sina förutsättningar. Men det finns ingen färdig mall, varje individ är unik och måste göra sin egen utvecklingsresa.

- Det är viktigt att alltid ha glasögonen på sig som visar på vilket sätt jag kan hjälpa just den här individen, berättar Cecilia. Sedan ifrågasätter man alltid sig själv och funderar ”Gjorde jag rätt?”. Det är en personlig resa för oss också – inte bara för deltagarna.

Tiden är viktig, menar både Cecilia och Anna. Att skapa en trygg grund av kunskap och självförtroende är avgörande. De vill absolut inte skicka någon till en utbildning eller praktikplats utan att ha gjort allt för att skapa förutsättningar för den personen att lyckas. Men det kan också skapa frustration hos deltagarna. För när de väl har börjat förstå sin egen plats i samhället och sitt eget värde så vill de inget annat än ut och jobba och tjäna egna pengar direkt. Då blir Cecilia och Annas arbete istället att få deltagarna att förstå att de kanske behöver lite mer svenska, någon specialkurs eller praktik och det kan också vara en utmaning. Belöningen kommer när de väl lyckas.

- När vi lyckas visa dem den rätta vägen och ger dem någonting bra, förklarar Anna.

- Ja, när vi har lyckats – vilken cool känsla, utvecklar Cecilia. Det är euforiskt!

 

Text och bild: Urban Århammar

Cecilia Albertsson vid en presentation av projektet för kommunstyrelsen i Hällefors

Anna Maglycz berättar om arbetet i All in för Hällefors politiker