logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Avslutning 29-30 september i Hennickehammar

All in-projektets genomförandefas avslutades med en tvådagarsträff med alla medarbetare från deltagande kommuner och projektledning i Hennickehammar. Under dag ett samlade vi in erfarenheter från kommunerna om framgångsfaktorer i arbetet med deltagarna. Hur gick det till när 154 personer (t o m augusti) gick till egenförsörjning via arbete eller studier och många fler gjorde viktiga stegförflyttningar?

Dag två rapporterade uppdragsgrupperna som arbetat med näringsliv, utbildning respektive socialt företagande om sina erfarenheter. Då anslöt även All in-projektets styrgrupp och alla kommunerna fick redovisa specifika frågor, exempelvis om hur arbetet med implementering gått till lokalt. En redovisning vi passade på att ha utomhus för att kunna njuta av den natursköna omgivningen.

Ett stort tack till alla medarbetare som jobbat med All in-projektet. Ni har gjort skillnad!

Till och med augusti 2020 har 154 deltagare i All in-projektet gått vidare direkt till egenförsörjning via arbete eller studier.

Dag två redovisade medarbetarna och styrgruppsledamöterna från varje kommun delar av sitt arbete med exempelvis implementering. Här är det Ljusnarsberg som berättar i ett naturskönt Hennickehammar.