logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Delrapport 1 All in

Nu finns den första delrapporten "Nulägesanalys: All in" från vår utvärderare Kontigo tillgänglig.

Kontigo har i uppdrag av ESF-rådet, med Hällefors kommun som projektägare, att genomföra en löpande utvärdering av projektet All In. Uppdraget innebär att löpande utvärdera hur projektet fortskrider med avseende på om projektet bidrar till måluppfyllelsen på individ- såväl som på projektnivå.

Delrapport 1 All inPDF

Utvärdering