logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

ESF-rådet bjöd in projekt till erfarenhetsutbyte 18 maj

Stadshotell Västerås

Delar av projektledningen besökte den 18 maj ett soligt Västerås för en heldagskonferens. ESF-rådet bjöd in alla projekt inom programområde 2 i Östra Mellansverige till erfarenhetsutbyte. Syftet med dagen var att stärka projekt i det fortsatta arbetet genom att träffa och utbyta erfarenheter med andra ESF-projekt. En intressant dag med ny kunskap och många nya kontaktytor i bagaget!