logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff 10 oktober i Kumla

Kumla

I brittsommarvärmen bjöd Kumla in till lärträff nummer VI i växthusmiljö i Kumla sjöpark. Alla medverkande kommuner Degerfors, Hallsberg, Hällefors (projektledning), Karlskoga, Kumla, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora var representerade och efter en presentationsrunda och statusuppdatering om hur det går i respektive delprojekt kom dialogerna snabbt igång.

Under förmiddagen diskuterades urval av deltagare och hur samverkan med försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen och SFI ser ut i de olika kommunerna.

Andra frågor som vi resonerade kring var:

Vilka verktyg behöver vi i projektet för att lyckas?

Vad innebär det egentligen att stå längre ifrån/närmare arbetsmarknaden och vem/vilka avgör det? Vad är risken med att definiera detta?

Efter en trevlig lunch med försök till besök på Kvarntorpshögen samt studiebesök vid All in’s lokaler i Kumla så fortsatte dialogerna under resten av eftermiddagen. Vi diskuterade hur vi bäst når arbetsgivarna och vad som görs idag i respektive kommun för att få ut deltagarna i jobb. Alla delade med sig av tips och lärdomar och efter dagens slut har nog alla fyllt på sin ryggsäck med nya kunskaper.