logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff 12 augusti i Örebro

Äntligen kunde medarbetare från All in-projektets alla kommuner träffas igen för en lär-/uppföljningsträff på Hive i Örebro den 12 augusti. Trots alla restriktioner har delprojekten jobbat hårt för att hitta nya sätt att arbeta med projektets deltagare, och ännu fler av dessa har under sommaren tagit steget till egenförsörjning via jobb eller studier. Nu tar vi sats inför den sista intensiva månaden av projektets genomförandefas - september, för att sedan sammanställa All ins erfarenheter i en slutrapport.