logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff 25 april i Degerfors

Degerfors torg2

Hela projektpersonalen besökte Degerfors Folkets Hus och Infocenter för att diskutera projektets pågående arbete och dra lärdom av varandras erfarenheter. All in håller ett starkt jobbfokus och de aktiviteter som bedrivs i projektet syftar till att få deltagarna mot reguljärt arbete och egen försörjning.

Vi hade besök av Kontigo, projektets externa utvärderare, som presenterade sig och det tänkta upplägget för utvärderingen. Den första delrapporten kring uppstarten beräknas vara klar och kunna presenteras strax innan sommaren. Vi fick också testa på ett nytt mätverktyg för att försöka fånga tillståndet i projektet genom en återkommande nätenkät till projektmedarbetare.

En lyckad lärträff med engagerade och positiva medarbetare!