logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff 26 september i Örebro

Under hösten har All in-projektets medarbetare hunnit träffas på två innehållsrika lärträffar i Örebro. I augusti i Svampen under ett riktigt åskväder, och den 26 september på Föreningarnas Hus.

På den senare gjorde bland annat All ins aktivitetsledare i Ljusnarsberg, Gunilla Pöchhacker, en grundlig genomgång av vad socialt företagande innebär. En möjlig väg för våra deltagare.

Till och med augusti 2019 har 87 personer gått från försörjningsstöd via All in till egenförsörjning (arbete eller studier) och därmed ett nytt liv.