logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff 29 januari i Nora

Lärträff_Nora

Årets första lärträff gick av stapeln i ett soligt och snövitt Nora och alla kommuner var representerade. Efter en spännande uppstart går projektet nu in på sitt andra och sista verksamhetsår och det är nu det gäller att gå All in och hjälpa deltagare ut i jobb!

För att accelerera lärandet och spridningsprocessen har vi förstärkt vårt team med en kommunikatör Urban Århammar för uppföljning av resultat. Urban kommer åka runt och samla in berättelser kring vad som händer med deltagare som avslutats till jobb, utbildning och övriga orsaker så att vi kan fånga upp vad vi gjort bra och vad vi behöver göra bättre inom projektet. Dessa berättelser ger oss en djupare förståelse för hur vi kan utveckla verksamheten och ”kött på benen” när det gäller våra resultat. Berättelserna kan också spridas externt i artikelform och ge omgivande
samhälle/samverkanspartners en bättre förståelse för All In och våra resultat,
vilket vi hoppas kan ge ringar på vattnet och öppna fler dörrar för våra
deltagare.

Under lärträffen hade vi besök av Patrik Hanson från Diploma Group som höll en workshop i ett nytt jobbmatchningsprogram som är särskilt framtaget för projektet. I programmet ingår en utbildningsportal med en mängd utbildningar och kurser som våra deltagare kan välja mellan. Vi hoppas detta verktyg kan bli ett bra komplement till nuvarande verksamhet och stärka deltagarnas ägarskap och delaktighet i matchningsprocessen.