logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff 4 december i Örebro

Lärträff Örebro

Årets sista lärträff hölls på Naturens Hus i Örebro. På förmiddagen hade vi besök av ”Utveckling från dag ett”,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett projekt som finansieras Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, vars syfte och mål är att förkorta etableringstiden genom insatser på individ- och samhällsnivå. Vi utbytte erfarenheter och drog lärdom av varandras kunskaper – ett lyckat möte helt enkelt!

Efter en trevlig julbuffé så fortsatte lärträffen med att vi diskuterade var de olika delprojekten befinner sig idag och vilka utmaningar och möjligheter som varje kommun står inför.

Vi samtalade också kring faktiska resultat kontra stegförflyttningar för våra deltagare. Den största framgångsfaktorn med projekt All in är dess utformning till det individuella mötet med deltagaren, där individens förutsättningar och vilja styr vägen mot jobb och självförsörjning.