logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff i Hallsberg 29 maj

Lärträff Hallsberg

Under vårens sista lärträff hade vi förmånen att få besök av Eslövs kommun och projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, som är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden och som ägs av Kommunförbundet Skåne samt medfinansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 16 skånska kommuner. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället.

Hallsberg bjöd på ett gediget program där vi bland annat fick lyssna till Magnus Larsson, näringslivschef och Britt Salomonsson, dåvarande personalchef Posten, som berättade hur Posten med särskild utbildning riktad till unga och nyanlända invandrare, tog sig an utmaningen att rekrytera till den nya postterminalen i Hallsberg.

Sophia Johansson, flyktingvägledare Hallsbergs kommun, berättade om hur hon drog igång informationsträffar för intresserade sfi-elever kring att starta eget och nyföretagande.

Vi fick också lyssna på en gripande historia om alfabetiseringsprojektet av Madeleine Pedersén enhetschef AMI, där hon lärde en grupp analfabeter att läsa
och skriva och därefter gå ut i arbete.

Dagen avslutades med efterföljande dialog och reflektion.