logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Lärträff i Karlskoga 21 mars

Torget Karlskoga

Den första mars gick projektet in i genomförandefasen och nu har vi tagit de första trevande stegen ut i verkligheten. Deltagare börjar fyllas på i kommunerna och vidare planering, individuella samtal och olika aktiviteter är i full gång!

Vi har haft vår andra Lärträff där Aktivitetsledare och Aktivitetsassistenter tillsammans med projektledningen träffades på Hotell Alfred Nobel i Karlskoga där vi gemensant tog oss an våra framtida utmaningar:

  • Hur långt har vi kommit i respektive kommun?
  • Vad ska vi göra?
  • Hur vet vi att vi lyckats?

 

En lyckad dag med bra erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och som avslutades med ett gemensamt styrgruppsmöte. Tack till alla medverkande!