logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

Mehari gick via All in till jobb och ett nytt liv

Mehari Asmerom från Hallsberg fick praktik på Kumla Maskin & Trä via All in. Nu är han anställd.

– Språket kommer först, säger Mehari Asmerom. Om man kan språket och kämpar kan man få jobb.

Via All in-projektet fick Mehari en praktikplats hösten 2018 på Kumla Maskin & Trä. Nu är han anställd på företaget och kan planera sin framtid på ett helt nytt sätt.

 

Mehari Asmerom kom till Sverige från Eritrea 2014. Där gjorde han militärtjänstgöring. Här har han läst på SFI, gjort praktik på flera olika ställen och gått en yrkesutbildning. Han kom till All in-projektet i Hallsberg som deltagare i maj 2018 och ser hjälpen han fick där av aktivitetsledaren Neea Fridlund som en slags guidning i rätt riktning.

– Hon visade vägen, men det är jag själv som måste gå den vägen. Det är jag själv som måste fortsätta framåt och kämpa.

Kumla Maskin & Trä är ett familjeföretag med tolv anställda. Företaget tillverkar lastpallar och träemballage, oftast i storlekar speciellt anpassade till kundernas behov. Firman hanterar även gamla lastpallar åt Ahlsell i Hallsberg och lagar och återanvänder dessa.

 

Självständig och snabb

Den flexibla tillverkningen av specialpallar och den lilla arbetsstyrkan gör att alla måste kunna rycka in och göra olika saker. Det finns inget utrymme för chefer som enbart sitter på kontoret. Mårten och Marie-Louise Hagervärn berättar att på golvet är det ingen skillnad, alla är på samma nivå. Det betyder också att de anställda måste kunna ta egna beslut och se var i produktionen behoven finns olika dagar.

Att de anställda är handlingskraftiga och försigkomna är viktiga egenskaper, tycker de. Med Mehari Asmerom var det inga problem. All ins aktivitetsledare i Hallsberg, Neea Fridlund, hade kontakt med Kumla Maskin & Trä sedan tidigare och tyckte att han skulle passa på företaget. Han fick prova ett par månader och nu har han en anställning.

– Han jobbar bra med alla andra och snappar upp vad som behöver göras, förklarar Marie-Louise. Många praktikanter står och väntar på att bli tillsagda vad de ska göra, men han var självständig och lärde sig snabbt.

 

Eget ansvar ger trivsel

– Man måste fokusera, respektera arbetstiden och kämpa, förklarar Mehari vägen till framgång på en praktikplats.

– Alla på Kumla Maskin & Trä är trevliga och har hjälpt mig att anpassa mig och lära mig, säger han och poängterar att den frihet de anställda får att ta ansvar för sin egen arbetsdag är viktig för trivseln.

Praktik ser Mårten och Marie-Louise Hagvärn som en viktig inkörsport. För ett litet företag är det avgörande att hitta rätt personal som passar in i gruppen och förstår företagets arbetssätt, och det är minst lika viktigt för praktikanterna att få en chans att sätta sig in i vad arbetet innebär.

– Det finns ingen skola där man kan lära sig exakt det vi gör, säger Mårten. De får utbildning här och det är ett plus att vi kan forma dem. Verkligheten ser ofta annorlunda ut än vad utbildningarna gör, så är det på många arbetsplatser.

– Vi räknar med att det tar tre månader att lära sig alla moment på golvet hos oss, förklarar Marie-Louise. Efter en till två veckor brukar vi märka om praktikanten verkligen är intresserad av att lära sig, men vi ger dem inte sällan en extra chans.

 

Individanpassad utbildning en bra väg

Kumla Maskin & Trä gör även en samhällsinsats och tar vid behov emot personer som behöver handledning för att testa och utreda sin arbetsförmåga, och önskar att samhället i sin tur skulle kunna stötta företaget och de personer som har potential att bli anställda där.

I All in-projektet finns möjligheter att individanpassa utbildningsinsatser för att enskilda deltagare ska matchas mot behovet på en specifik arbetsplats. Den möjligheten skulle företaget gärna se utökas och permanentas.

Som det är i dag kan de själva få stå för kostnaderna om någon till exempel behöver utöka sitt körkort för lastbil med kompletteringen för att få köra med släp. Den personen blir naturligtvis mer attraktiv på arbetsmarknaden och går han eller hon vidare till en annan anställning får företaget aldrig tillbaks investeringen, medan samhället gjort en stor vinst. Någon typ av möjlighet till medfinansiering skulle Mårten och Marie-Louise önska sig.

De påpekar också hur viktigt det är att aktörer som jobbar med att slussa arbetssökande vidare lär känna företagen som de vänder sig till. Att kunna företagens verksamhet och förstå deras behov gör att matchningarna har mycket större chans att lyckas. När det gäller Mehari Asmerom så visste Neea Fridlund redan vad som krävdes av en anställd hos Kumla Maskin & Trä, och tack vare det förstod hon tidigt att han skulle passa in där.

 

Språket kommer först

Körkort är en annan viktig faktor för att kunna skaffa sig ett jobb, särskilt när man bor på en mindre ort där kollektivtrafiken vanligtvis inte är heltäckande och arbetsplatserna ofta ligger på pendlingsavstånd. Det håller Mehari med om.

– Utan körkort är det till och med svårt att få praktikplats, menar han.

Mehari bor i Hallsberg och trivs där, även om han ibland kan känna sig ensam då de flesta av hans vänner har sin familj nära.

– Utan språket var det svårt i början att komma till ett nytt samhälle och en annorlunda kultur. Språket kommer först. Om man kan språket och kämpar kan man få jobb.

Mehari tycker att han fick bra grundkunskaper i svenska via SFI, men som han så träffande uttrycker det så har han fått lära sig ”det stora språket” på egen hand på andra sätt. Inte minst på arbetsplatsen.

Ensamheten hoppas han också bli av med snart. Nu när han har en anställning med en fast inkomst så planerar han att gifta sig med sin flickvän, och det gör också att hon kan flytta till honom här i Sverige. Ett helt nytt liv har börjat för Mehari Asmerom.

 

Text och bild: Urban Århammar